Finlands fotografiska museum

Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi. Med utställningar, samlingsförvaltning, forskning, utbildning och ett brett urval publik- och samhällsprogram strävar museet till att marknadsföra och fostra fotografisk konst och kultur i Finland.

Ny utställningar 14.10.2022–5.2.2023
Penelope Umbrico:
Säljs i det skick som bilden visar

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv/utstallningar/saljs-i-det-skick-som-bilden-visar

Läge

Våning 0

Kontaktinformation

Biljettförsäljning: 040 163 3210