Finlands fotografiska museum

Finlands fotografiska museum är ett riksomfattande specialmuseum för fotografi. Med utställningar, samlingsförvaltning, forskning, utbildning och ett brett urval publik- och samhällsprogram strävar museet till att marknadsföra och fostra fotografisk konst och kultur i Finland.

Ny utställningar 17.2.–21.5.2023

Duane Michals – Porträtteraren

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv/utstallningar/duane-michals-portratteraren

Våning 0

Biljettförsäljning: 040 163 3210