REKISTERINPITÄJÄ
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Y-tunnus 0107638-1
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

REKISTERIN NIMI
Kämp Gallerian asiakastietokanta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään postitse tai digitaalisesti tapahtuvaan asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Tilaajatiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite Markkinointitiedot: markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinointikirjeistä

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää tilauslomakkeen.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Ilmarisen ja sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalinen aineisto: Jäsenhakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisteri on tallennettu sähköisesti. Pääsy rekisteriin on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajille.